• youtube
  • facebook

Không tổ chức dạy thêm, học thêm sau 19 giờ 30 hằng ngày và chủ nhật

Đây là một trong những đề xuất được đưa ra tại hội thảo về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức chiều 27-9.

Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Xuân Trường phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Xuân Trường phát biểu khai mạc tại hội thảo.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT và Quyết định 2050 của UBND thành phố quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hầu hết cơ sở dạy thêm trong nhà trường không vi phạm về thời gian, thời lượng, học phí học thêm và các quy định khác. Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm, học thêm bảo đảm quy định. Sĩ số các lớp học thêm không quá 45 học sinh. Số học sinh học thêm tại các trường đạt 95%, hiện tượng ép học sinh học thêm cơ bản được khắc phục. Giáo viên dạy thêm chiếm 70% tổng số giáo viên toàn trường, thu nhập từ dạy thêm, học thêm góp phần nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên…

Tại hội thảo, nhiều đại biểu thẳng thắn đánh giá, công tác dạy thêm học thêm còn nhiều bất cập như: một số cơ sở giáo dục cho giáo viên không bảo đảm điều kiện về kiến thức, năng lực tham gia dạy thêm; việc phân loại học lực học sinh chưa sát khiến hiệu quả học thêm không cao; một số trường bố trí thời khóa biểu học thêm vượt số buổi, số tiết, thời lượng khiến học sinh không có nhiều thời gian tự học, tự nghiên cứu; việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tổ chức, cá nhân dạy thêm khi chưa cấp phép còn yếu; công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm và các địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả…

Để giải quyết hạn chế này, các đại biểu kiến nghị: tăng cường thanh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, bất ngờ, tuyệt đối không cho phép các cơ sở giáo dục dạy thêm, học thêm sau 19 giờ 30 hằng ngày và chủ nhật. Không dạy thêm, học thêm vào thứ 7 đối với học sinh mầm non; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, mà chỉ khuyến khích dạy bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống…

Các kiến nghị về sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định 2050 được Sở GD-ĐT tổng hợp, trình UBND thành phố./.

create

PV / baohaiphong.com.vn