• youtube
  • facebook

Thông báo: Lịch cắt điện ở Hậu Giang từ ngày 12/12 - 17/12/2017

Điện lực EVN SPC PC Hậu Giang thông báo lịch cắt điện như sau:

Lịch cắt điện thứ 3, ngày 12/12/2017:

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Ba 12/12/2017

Ngã Bảy

07h30 - 15h00

Ấp Tân Phú A1 - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp

Sửa chữa điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

ẤP Long Phụng - Tân Long

Sửa chữa điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 15h00

Ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

08h00 - 12h00

Ấp 10 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

13h00 - 17h00

Ấp 7 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

Lịch cắt điện thứ tư, ngày 13/12/2017:

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Tư 13/12/2017

Ngã Bảy

08h00 - 12h00

KV2 - Phường Lái Hiếu

Sửa chữa điện

KV2 - Phường Lái Hiếu

Sửa chữa điện

TP Vị Thanh

08h00 - 15h00

Ấp 9A1; 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy (kênh 9500, kênh 3 Thước, kênh 6 Thước, kênh Thầy Ký…).

Sửa chữa điện

Khu vực 5; 6, phường 4, thành phố Vị Thanh (Nguyễn Trãi)

Sửa chữa điện

Khu vực 5; 6, phường 4, thành phố Vị Thanh

Sửa chữa điện

TX.Long Mỹ

08h00 - 11h00

Xã Vĩnh Thuận Đông- Huyện long Mỹ

Sửa chữa điện

12h30 - 16h00

Xã Vĩnh Thuận Đông - Huyện Long Mỹ

Sửa chữa điện

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 7 - xã Vị Thủy - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

Lịch cắt điện thứ năm, ngày 14/12/2017:

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Năm 14/12/2017

Châu Thành A HG

08h00 - 12h30

Xã Thạnh Hòa

Sửa chữa điện

Ngã Bảy

08h00 - 12h00

Ấp Xẻo Vong - Xã Hiệp Lợi

Sửa chữa điện

TX.Long Mỹ

08h00 - 16h00

Xã Vĩnh Thuận Đông -Huyện Long Mỹ

Sửa chữa điện

Lịch cắt điện thứ sáu, ngày 15/12/2017:

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Sáu 15/12/2017

Ngã Bảy

08h00 - 12h00

Ấp Long Trường 1 - xã Long Thạnh

Sửa chữa điện

Ấp Long Trường 1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp

Sửa chữa điện

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

ẤP 3, 4, 5, 5, 7 - Hòa An

Sửa chữa điện

TP Vị Thanh

08h00 - 16h00

Ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (Nàng Trăng-Sông Lá).

Sửa chữa điện

TX.Long Mỹ

08h00 - 13h00

Xã Vĩnh Thuận Đông- Huyện Long Mỹ

Sửa chữa điện

Vị Thủy

13h00 - 17h00

Ấp 5 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

Lịch cắt điện thứ bảy, ngày 16/12/2017:

Ngày: Thứ Bảy 16/12/2017

Ngã Bảy

08h00 - 12h00

KV2 - Phường Lái Hiếu

Sửa chữa điện

TP Vị Thanh

07h30 - 13h30

Khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh (đường Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Khu TĐC phường 5,…)

Sửa chữa điện

07h30 - 16h30

Xã Vị Thanh; xã Vị Bình, huyện Vị Thủy (tỉnh lộ 931B, kênh 14000, kênh 12000, kênh 11000, kênh 9500…)

Sửa chữa điện

Vị Thủy

08h00 - 17h00

Ấp 3 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

Lịch cắt điện Chủ nhật, ngày 17/12/2017:

Ngày: Chủ Nhật 17/12/2017

Châu Thành HG

06h00 - 15h00

xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sửa chữa điện

Ngã Bảy

06h00 - 11h00

xã Đại Thành, Tân Thành - TX Ngã Bảy

Sửa chữa điện

06h00 - 16h00

Một phần TX Ngã Bảy và một phần Huyện Phụng Hiệp

Sửa chữa điện

Một phần TX Ngã Bảy và một phần Huyện Phụng Hiệp

Sửa chữa điện

Nguồn: EVN SPC PC Hậu Giang

create

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online