• youtube
  • facebook

Huyện Phụng Hiệp: Mãng cầu xiêm được bao tiêu

Ngày 9/11, Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản Tiến Thịnh đã ký kết hợp đồng bao tiêu thu mua mãng cầu xiêm cho các xã viên của Hợp tác xã (HTX) Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, với giá 15.000 đồng/kg (loại 1), 9.000 đồng/kg (loại 2), sản lượng bao tiêu bước đầu khoảng 250 tấn.

Mãng cầu xiêm của HTX Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ đã được bao tiêu.

Mãng cầu xiêm của HTX Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ đã được bao tiêu.

Theo thống kê, HTX Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ hiện có khoảng 78ha, với 90 hộ tham gia. Diện tích đang cho trái khoảng 41ha, tổng sản lượng hàng năm khoảng 1.200 tấn. Tuy nhiên, bước đầu chỉ có khoảng 27 hộ đồng ý bán cho công ty theo hình thức hợp đồng bao tiêu, với sản lượng khoảng 250 tấn. Theo ông Nguyễn Văn Phải, Giám đốc HTX Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, cho biết: Năm nay, do ảnh hưởng lũ nên sản lượng mãng cầu của HTX giảm khoảng 15%. Mặt khác, do đây là lần hợp tác đầu tiên nên bước đầu HTX chỉ ký kết với công ty một phần sản lượng. Nếu quá trình hợp tác có lợi cho đôi bên, sẽ tiếp tục ký thêm hợp đồng cung ứng mãng cầu xiêm cho công ty.

create

THANH DUY / baohaugiang.com.vn