• youtube
  • facebook

Công đoàn Dược Hậu Giang mua cổ phiếu DHG để thưởng CBCNV

Giao dịch được thực hiện từ 20/11 đến 19/12/2017.

Cụ thể, Công đoàn của CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) đăng ký mua 150.000 cp DHG theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệch dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,41% lên 0,52% tương đương 683.097 cp.

Mục đích mua cổ phần của Công đoàn là nhằm thưởng cổ phiếu cho các cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT và các cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc… thu hút và giữ chân nhân tài, tạo động lực làm việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2016-2020.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DHG hiện đang được giao dịch ở mức 98.400 đồng/cp, tăng 53% so với thời điểm đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, DHG đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng 902 tỷ đồng và 497 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 6%.

create

Phan Tùng / ndh.vn