• youtube
  • facebook

Chuyện lạ miền Tây: Chó biết lạy, xin tiền, làm toán!

Chuyện lạ miền Tây: chó biết lạy, xin tiền, làm toán!

Chú chó trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam là loài vật trung thành và khôn ngoan. Khi con người dùng tình thương và sự quan tâm thì chú chó cũng luôn có những cách riêng để đáp lại tấm lòng của chủ. Chó biết lạy, xin tiền và làm toán! Chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật ở miền Tây! 

create

Pv / Baocantho.com.vn